Nasze łowiska

 Zbiornik zaporowy „Wykrot”

Najciekawszym łowiskiem dorzecza Rozogi jest, powstały na jej biegu, zbiornik zaporowy „Wykrot”, znajdujący się w rejonie miejscowości o tej samej nazwie. Cały obwód rybacki Rozogi ze zbiornikiem „Wykrot” dzierżawiony jest przez Mazowiecki Okręg PZW i udostępniony jest do wędkowania na podstawie opłaconej składki okręgowej Mazowieckiego Okręgu PZW.

Podstawową funkcją zbiornika „Wykrot” jest retencja wody dla celów nawodnień rolniczych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykorzystania do celów rekreacji – wędkarstwa.

Zbiornik „Wykrot” składa się ze zbiornika głównego i wstępnego. Charakteryzują go następujące dane morfometryczne:

  • powierzchnia zbiornika głównego – 42,20 ha,
  • powierzchnia zbiornika wstępnego – 7,70 ha,
  • głębokość średnia – 1,50 m,
  • głębokość minimalna – 1,30 m,
  • głębokość maksymalna – 2,80 m,
  • pojemność wody całkowita – 770 tys. m3,

Rybacki typ zbiornika linowo-szczupakowy. Kształt zbiornika głównego zbliżony jest do prostokąta. W północnej części znajdują się owalne podwodne wyspy. Dno jest piaszczyste, miejscami muliste. Woda w obydwu zbiornikach jest średnio przejrzysta. Kształt akwenu wstępnego jest nieregularny, oddzielony od zbiornika głównego zaporą i mostkiem umożliwiającym przejazd.

Wokół zbiornika głównego przebiegają drogi lokalne umożliwiające dogodny dojazd do obydwu zbiorników.

Ichtiofauna zbiorników jest dość bogata i składa się z takich gatunków jak: lin, karaś, płoć, krąp, wzdręga, szczupak, okoń, sum, karp, jaź i węgorz. 

Już dziś na zbiorniku „Wykrot” łowi się z powodzeniem płocie, liny, karasie, okonie i szczupaki. Należy oczekiwać, że dzięki systematycznemu zarybieniu w najbliższych latach zbiornik „Wykrot” stanie się atrakcyjnym łowiskiem wędkarskim.

 Łowisko specjalne "ZAWODZIE"

Zbiornik sztuczny Zawodzie, powstały przez spiętrzenie wód rzeki Rozoga o pojemności 33 tys. m3 i powierzchni 2,6 ha. Podstawową jego funkcją jest retencja wody i rekreacja.
 

Wasze komentarze (0)